Juridisk information

Juridisk information

Förverkligande och värdskap: La Bonne Agence

12 rue Ampère - 38000 GRENOBLE - FRANKRIKE
Tfn: 04 38 12 09 25  - www.nodule.com

Système d'information touristique & Gestion de la relation client : Ingénie

Rue des Sept Laux - ZA Les Pérelles - 38570 LE CHEYLAS - FRANCE
Tfn : 04 38 72 91 00 - Fax : 04 76 08 35 39 www.ingenie.fr

Databehandling och dataskydd

 • De personuppgifter som samlas in på webbplatsen är ett resultat av att du frivilligt ger oss dina kontaktuppgifter när du skickar in ett formulär.
 • De adresser som vi på detta sätt får tillgång till används för att skicka ut begärd information. 
 • Det är möjligt att turistbyrån behöver överlåta dina kontaktuppgifter till tredje part.
 • Cap d'Agdes turistbyrå använder inga processer för automatisk insamling av data (cookies, java-applet eller active X).
 • Den franska datalagen (Informatique et Libertés) av den 6 januari 1978 i ändrad form av den 6 augusti 2004 behandlar implementeringen av filer eller behandlingen av personuppgifter både vad beträffar automatiserade och manuella processer.
 • Du har rätt att få åtkomst till och ändra, rätta eller ta bort uppgifter som rör dig (art. 34 i den franska datalagen).
 • Om du vill använda dig av denna rättighet kan du göra det via e-post med detta formulär: Kontakt/E-post

Villkor för länkning till www.capdagde.com (cross linking eller ömsesidig länkning)

 • Du får inte länka till www.capdagde.com utan skriftligt samtycke från Cap d'Agdes turistbyrå. 
 • Begäran om att få länka till vår webbplats skickas antingen med e-post (till webbplatsansvariges e-postadress) eller med fax (till nummer +33(0)4 67 26 22 99)
 • Vi tillåter länkning endast för webbplatser som har ett samband med turism, aktiviteter som gäller turism, sökmotorer och för webbplatser som hänvisar till kommunen Agde. Vi exkluderar webbplatser som sprider information av kontroversiell, pornografisk eller främlingsfientlig karaktär eller som en större del av befolkningen i större utsträckning kan anse vara stötande.
 • Länken bör leda till webbplatsens startsida eller möjligen till någon annan sida på webbplatsen. Webbplatsen måste visas i ett nytt fönster. Webbplatsens sidor får under inga som helst omständigheter integreras i någon annan webbplats sidor (Frame eller iframe). Utan specifikt godkännande som vi kan bevilja från fall till fall är djuplänkning helt förbjudet. Cap d'Agdes turistbyrå förbehåller sig i alla händelser rätten att kräva borttagning av en länk om turistbyrån anser att den hänvisande webbplatsen (källplatsen) inte följer de regler som fastställts här.
 • Webbplatser som använder en länk till vår webbplats måste uppdatera oss om viktiga händelser och förändringar vad beträffar innehållet samt, vid behov, om länken tas bort.
 • Cap d'Agdes turistbyrå förbehåller sig rätten att när som helst återta sitt samtycke till länkningen, utan att behöva uppge några orsaker för vederbörande webbplats. 
 • Vad beträffar länkar från www.capdagde.com, förbehåller sig Cap d'Agdes turistbyrå rätten att "peka" mot tredje parters webbplatser. Om du öppnar dessa webbplatslänkar lämnar du vår webbplats. Cap d'Agdes turistbyrå har ingen kontroll över målplatserna och ansvarar alltså inte för innehållet på dem, för de länkar som finns på dessa webbplatser eller för ändringar eller uppdateringar som görs på dem.

Upphovs- och nyttjanderätt

Juridiska bestämmelser

Det att du har åtkomst till webbplatsen innebär inte att du får nyttjanderätt till den utan samtycke från Cap d'Agdes turistbyrå.
Om du vill använda de resurser som finns på webbplatsen (bl.a. fotografier, illustrationer, texter eller resurser som rör form, layout eller struktur) måste du först be om lov av Cap d'Agdes turistbyrå.
I första hand ger Cap d'Agdes turistbyrå rätt att visa innehållet på webbplatsen.

Ansvar

 1. Cap d'Agdes turistbyrå strävar till att informationen ska vara så korrekt som möjligt, men vi kan inte garantera eller helt fastställa detta.
 2. Uppgifterna och priserna på webbplatsen är inte bindande. De ges i upplysningssyfte enligt den information turistbyrån samlar in av olika organisationer, med förbehåll för eventuella ändringar och utan åtaganden för vår del. För mer exakta upplysningar, öppettider och priser rekommenderar vi att du tar kontakt direkt med ifrågavarande leverantör.
 3. Dynamiska data ändras regelbundet. Dessa visas automatiskt på skärmen i slumpmässig ordning.
 4. Cap d'Agdes turistbyrå förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående varsel ändra alla uppgifter på webbplatsens sidor eller en del av dem.

Interaktiv karta

All informasjon på et kart

en savoir plus

Broschyrer

Bla gjennom eller last ned brosjyrene våre

en savoir plus
Panier

My coupons

See all the offers Coupon supprimé. Annuler